Jesteśmy autoryzowanymi salonami optycznymi z długoletnią praktyką i doświadczeniem. Nasze salony znajdziesz w Legionowie, Płońsku oraz Warszawie
Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, można  składać w dowolnej formie. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.

Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane przy użyciu:
- formularza elektronicznego, dostępnego po zalogowaniu do Konta Klienta,
- wysłanie wiadomości e-mail pod adres sklep@takealook.pl,
- pisemnie, na adres:
Take A Look Salon Optyczny Paulina Michurska, Aneta Jakubwska spółka cywilna z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 30 lok.U6, NIP 536-192-78-52, REGON 367052277

W celu ułatwienia procesu reklamacji, udostępniamy Formularz Reklamacji.

W celu przyspieszenia procesu reklamacji, prosimy o zamieszczenie:
- danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
- numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
- opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych reklamowanego produktu,

W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.

Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.

Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

 

ZWROTY

Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy Sprzedaży:
- towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,
- towaru Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.

W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W celu ułatwienia procesu zwrotu, udostępniamy Formularz odstąpienia od umowy.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

INFOLINIA

536-847-800

DARMOWE

DOSTAWY